Privacybeleid

KrikkeDeWit is er van bewust dat uw privacy van belang is. En voelt zich dan ook verantwoordelijk om deze te beschermen. In dit privacybeleid staat geschreven welke gegevens KrikkeDeWit verzameld als u gebruikt maakt van onze website en waarom we deze gegevens verzamelen.

Het gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

De reden van het gebruik
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat KrikkeDeWit in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. KrikkeDeWit gebruikt uw persoonsgegevens voor:

– relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;
– het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
– product- en dienstontwikkeling;

Omschrijving van de persoonsgegevens
Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

– NAW-gegevens;
– e-mailadres;
– (mobiel) telefoonnummer;
– IP-adres;
– technische browserinformatie;
– cookie ID;
– klik- en surfgedrag;
– social media account.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan anderen
Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, delen wij niet met andere bedrijven voor direct marketing doeleinden van deze bedrijven. Verder zullen wij de door u ingevulde gegevens niet aan andere bedrijven verstrekken, tenzij u hier voorafgaande toestemming voor heeft gegeven.

Gegevensbeveiliging
KrikkeDeWit heeft verschillende veiligheid maatregelingen genomen om uw gegevens zorgvuldig te beschermen. Dit ook om het gebruik door onbevoegden tegen te gaan. Alleen de juiste personen kunnen bij deze gegevens.

Cookies
Op deze website worden cookies gebruikt om de diverse functionaliteiten op deze website mogelijk te maken en om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag op onze website.

Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van KrikkeDeWit of die van een ander bedrijf.

Op onze website worden cookies gebruikt om:
– het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);
– om het mogelijk te maken om onze website te delen via social media (social media cookies).

Analytische cookies
Daarnaast worden er op deze websitecookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes. Wij gebruiken de volgende analytische cookies: Google Analytics.

Social media cookies
Om het voor u mogelijk te om onze informatie op deze website te delen via de diverse social media kanalen maken wij gebruik van de volgende cookies: Facebook, Youtube, LinkedIn en Twitter.

In- en uitschakelen van cookies
U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar u kunt vaak de instellingen van uw browser wijzigen dat cookies niet worden geaccepteerd als u dat niet wilt. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Verwijderen van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze  binnen een bepaalde tijd automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat deze cookies verlopen zijn. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Links naar andere websites
Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op deze andere websites die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze andere websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen voor dat u van deze websites gebruik gaat maken.

Uw wettelijke rechten
U kunt KrikkeDeWit vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Daarnaast kunt u KrikkeDeWit vragen deze gegevens te wijzigen, te verplaatsten, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het contactformulier, ons een e-mail te sturen via info@krikkedewit.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via 0515–856701 op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is dan ook handig om deze pagina geregeld te lezen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Krikke De Wit ontwerpt en produceert hoogwaardige technische tilhulpen die u in staat stellen met ‘gevoel’ en ‘controle’ zware lasten te verplaatsen.

Sponsoring

KrikkeDeWit B.V. is sociaal en sportief betrokken bij:

KV De Waterpoort

Algemeen

Contact informatie

KrikkeDeWit B.V.
De Marne 119A,
8701MC Bolsward

+31515 – 856701
info@krikkedewit.nl

Nieuwsbrief